Kiva

Kiva

Kiva is een unieke internet forum voor microkredieten. Op de Kiva website kunnen bezoekers zelf een kleine lening verstrekken aan één van de ondernemers uit ontwikkelingslanden die op de website worden gepresenteerd. Daarmee help je een kleine ondernemer op eigen benen te staan. Gedurende de looptijd van de lening ontvang je updates over de ondernemer die je hebt gesponsord. Zodra de lening is terugbetaald ontvang je je geld terug.

Microkredieten

Dit zijn kleine leningen die voornamelijk worden toegekend aan kleine (vrouwelijke) ondernemers in ontwikkelingslanden die daar, door een gebrek aan onderpand, een vast maandinkomen en een gebrek aan kredietgeschiedenis niet kunnen lenen bij traditionele banken.

Een microkrediet verschaft deze mensen de mogelijkheid te investeren in bijvoorbeeld de aanschaf van een koe, naaimachine, of een winkel en daardoor in de toekomst hun financiële positie te verbeteren. Het gaat hierbij om het helpen zichzelf te ontwikkelen en niet alleen om het geven van geld. Zo kun je heel simpel zélf aan ontwikkelingshulp 2.0 doen. Het leuke is ook dat de site diverse handigheidjes heeft. Met soort Google maps kun je bijvoorbeeld zien aan wie je geld hebt geleend, of met de foto's en statistieken in je portfolio (klikbaar).

Je kunt vanaf 25 dollar geld lenen aan ondernemers. Rente krijg je natuurlijk niet, maar als het goed is kun je het geleende geld telkens opnieuw uitlenen, omdat de ondernemers het aan je terugbetalen. Af en toe plaatsen ze updates van ondernemers die een microkrediet hebben gekregen

Kort samengevat is dit de manier waarop Kiva te werk gaat:
  1. Geldschieters zoals jij bekijken de profielen van ondernemers die geld nodig hebben, en kiezen iemand uit om geld aan uit te lenen. Het bedrag dat jij via PayPal of creditcard uitleent, wordt tezamen met het geld van andere geldschieters door Kiva verzameld. Vervolgens stuurt Kiva het gehele bedrag door naar een van haar microkredietpartners overal ter wereld.
  2. De locale microkredietpartners distribueren op hun beurt de leningen naar de betreffende ondernemers. Vaak verzorgen deze partners ook nog trainingen en andere hulp om de succeskansen van de ondernemers te vergroten.
  3. Na verloop van tijd zal de ondernemer het geleende geld terug beginnen te betalen. De terugbetalingen en andere updates worden op de website van Kiva bijgehouden en tevens worden de geldschieters per e-mail op de hoogte gehouden, indien zij dat wensen. 
  4. Zodra de geldschieters hun lening terug hebben gekregen, kunnen zij er drie dingen mee doen: het geld kan opnieuw uitgeleend worden aan een andere ondernemer, het geld kan gedoneerd worden aan Kiva (het zal dan worden gebruikt om de operationele kosten te dekken), of het geld kan weer terug worden gestort naar de geldschieter zelf.


Kredietverstrekkers kunnen zich bundelen in groepen, en zo met elkaar de 'competitie' aangaan wie het meeste geld uitleent. Zo hebben we net, 23-11-2016, een officieel Blisz Team opgericht :P.

Als je meedoet, word dan ook even lid van het Blisz Team vóórdat je de lening verstrekt. Dan komt je lening onder het team te hangen en doen we mee met de 'competitie' tussen de teams :Y).

Doneren

Mocht je 25 euro lenen teveel vinden, dan kan je ook een kleine donatie aan Blisz Company doen. Alle donaties van onze klanten en vrienden worden samengenomen en in stukken van $25 (ongeveer €20) via Kiva uitgeleend. Wanneer de leningen worden terugbetaald wordt het bedrag zo snel mogelijk weer opnieuw uitgeleend. Zo kan jouw donatie in de loop van de tijd vele mensen echt helpen!

Volg onze leningen
De microkredieten waar we gezamenlijk aan hebben bijgedragen zijn te volgen op onze Kiva Blisz Team pagina

Makkelijk doneren
Geld overmaken kan veilig met PayPal. Het bedrag kan zelf worden gekozen, van € 1,- € 100,-. U kunt het geld overmaken naar PayPal adres sales@bliszcompany.nl onder vermelding van Kiva Donatie. Of u doneert rechtreeks via onze bank: Blisz Company -  NL10 INGB0007191323, tevens onder vermelding van Kiva Donatie.

Het Kiva Blisz Team vindt het leuk om in teamverband geld uit te lenen aan ondernemers in ontwikkelingslanden die het goed kunnen gebruiken. Je kunt hier verder geen rechten aan ontlenen, het is een zaak tussen jou en Kiva.org. Besef ook goed dat er géén garantie is dat je je geld 100% terug krijgt.